Историята започва разказа си от Мелник сравнително късно.Първите писмени сведения датират от началото на 11 век.Сведенията са във връзка с битката при Беласица между Самоил и Василий 2 „Българоубиеца” разиграли се на 29 Юли 1014 година.В съобщението на византийския хронист се казва,че „…Българите затворени в крепостта нямаха никакъв страх от византийците защото знаеха, че крепостта е непревземаема”, но както бележат хрониките по онова време, яката и непристъпна крепост Мелник в крайна сметка е превзета.Идва 1185 година и братята Асен и Петър вдигат въстание и обявяват независимостта на българската държава в чийто предели през 1195 година вече се включва и Мелник. Разположено на международния път свързващ от най-древни времена Дунава и Беломорието, Мелник бързо се развива и през 12 и 13 век се налага като цветущ град с широка известност.В книгата си „Развлечение на колнеещия да преброди страните” писани през 12 век, арабският учен пътешественик географ Идоиси- сочи Мелник като „голям икономически и административен център по основаване един от най-старите „(цитат Б. Недков)… След смъртта на Калоян много боляри се стремили да се откъснат от Търновското Царство и да се обособят като самостоятелни феодални владетели.Е един от тях бил деспот Слав (сестрин син на Калояна)още приживе на Калояна той бил владетел на Родобската област цепина.В 1208 година деспот Слав след успешен набег на запад, включва във владенията си и Мелник, като няколко години по-късно го прави своя столнина.Благодарение на яката и непристъпна мелнишка твърдина, според думите на съвременника му –византийският хронист Г.Акрополит , деспота е могъл да води една „твърде независима политика”.Никои владетел на този край в периода на Втората българска държава не е оставил така трайно името си в Мелник както Алексий-Слав .

Именно по негово време Мелник е бил пищен и великолепен град.Епохата на българското възраждане настъпва в средата на 18 век. По това бреме Мелник навлиза във вторият си златен век.Той се превръща в цветущ град значителен по размери и население.в 1220 година на хълма на Свети Никола е издигнат манастир на името на Света Богородица „Спилеотиса” на който деспота наречен Сигилий –дарствени грамоти дарява във феодално владение с.Кутуница (днешно село Катунци).От началото на 13 век датира и манастира с митрополитската черква Свети Никола, построена на същия хълм.

След 1230 година (Битката при Клокотница) деспот Слав е изпратен в Търново от законния наследник Иван Асен 2.Владетел на Мелник става болярина Драгота,които е в 1246 година предава града на Нинейския император Йоан 3 Ватаци.След смъртта на Вакаций, българите водени от Драгота вдигат въстание за отхвърляне на византийското владичество, но претърпява неуспех.Мелник търпи чести смени на владетелите, докато на 26 Септември 1371 година пада под турско робство.

По време на турското владичество Мелник не загубва значението си на стопански и административен център.Възраждането е време на нов бурен разцвет на града.Разположен на международен път, със значителен размер и население , богат пазар Мелник си създава големи международни търговски връзки.В магазините му имало стоки донесени от Европа.За двете копринени фабрики се доставяли материали от Западна Македония.Процъфтяват казанджийския, златарският и абаджийският еснаф.

Използвана литература:
Мелник- водач за старините (издава градски музей-Мелник) състави :Йордан Илиев 1965 година
Мелник- малка туристическа библиотека Д-р Георги Ангелов 1975 година.


За резервации

тел./факс: 07437 / 2339
GSM: 0889 406 861
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.